Historie sboru

 

Do roku 1930 se všechna církevní shromáždění konala pouze v Ratiboři. Až s příchodem faráře Jana Kantorka se rozšířila práce sboru i v Kateřinicích. Bohoslužebná shromáždění se pomalu přesouvala do kateřinické školy i soukromých bytů kateřinických evangelíků. Už v té době sílila potřeba postavit si v Kateřinicích vlastní kostel. S příchodem faráře Miroslava Janeby do ratibořského sboru v roce 1944 se tato přání začala pomalu uskutečňovat.

Stavba kostela v Kateřinicích

Farář Miroslav Janeba s Janem Halmazňou uspořádali v roce 1944 podomní sbírku, která vynesla 100 000 korun. Tato sbírka ukázala velký zájem kateřinických evangelíků o nový kostel. Poválečná doba byla však velmi složitá, proto se muselo se stavbou kostela na chvíli počkat.

V lednu roku 1950 byla podána žádost na synodní radu Českobratrské církve evangelické na stavbu sborového domu s farou. Pod tuto žádost se podepsalo 1 147 osob z Kateřinic, Lázů a Podolí. Nakonec  farář Janeba s velikou obětavostí a s nasazením vlastního zdraví a s pomocí mnoha obětavých členů sboru i celé církve proměnili projekt kostela ve skutečnost. Kateřinický kostel s farou se podařilo postavit v letech 1951 až 1952.

Autorem projektu byl Ing. Bohumil Bareš, který navrhl velmi vzhledný a praktický moderní kostel s farou pod jednou střechou. Stavba se stala dominantou obce.  V jejím přízemí je velký a malý sál a kancelář, nahoře byt pro faráře, který byl později rozšířen o podkroví.

Fotografie ze stavby kostela si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Začátky sboru v Kateřinicích

Kostel byl vysvěcen 22. listopadu 1952. První bohoslužby v kateřinickém kostele se uskutečnily 30. Listopadu 1952. Při těchto bohoslužbách kázal Miroslav Janeba a zúčastnilo se jich 290 lidí. Sbor i nadále spadal pod Ratiboř. Byl také zakoupen kalich, aby se mohla v Kateřinicích vysluhovat Večeře Páně. O zakoupení kalicha se postarala rodina Halmazňova a Peckova.

V prosinci roku 1952 se nastěhoval do farního bytu seniorátní vikář Jaroslav Hána, který měl vypomáhat ratibořskému faráři v Kateřinicích. Dne 19. prosince 1954 byly slavnostně posvěceny zvony. Na začátku roku 1956 vikář Jaroslav Hána rezignoval na své místo.

Osamostatnění kateřinického sboru

Sbor v Kateřinicích je samostatným sborem od 1. května 1956. Z ústředí církve bylo oficiálně potvrzeno, že obec Kateřinice, Lázy a Podolí jsou samostatným farním sborem Českobratrské církve evangelické. Počet členů byl následující: Kateřinice 902, Lázy 133, Podolí 12. Ještě téhož roku na podzim zvolilo staršovstvo sboru svého prvního samostatného pracovníka, vikáře Bohuslava Nováka ze Staré Vsi u Jilemnice.

Kateřinický sbor za působení faráře Bohuslava Nováka (1957 – 2001)

Bohuslav Novák se oficiálně ujal svého úřadu 1. ledna 1957. Za působení faráře Nováka byla budova kostela několikrát opravována a jeho okolí postupně upravováno.  V šedesátých letech byla sborem zakoupena budova v Lázích, která se přestavěla na modlitebnu s ubytováním pro hosty. Z Lázů se pak stala kazatelská stanice kateřinického sboru. Bohoslužby v Lázích se pak konaly dvakrát do měsíce, což trvá i dodnes.  Postupně se pak podařilo také zařídit zvony na elektrický pohon, postavit hospodářskou budovu a zakoupit starší varhany.  Sbor udržoval také partnerské kontakty s prostestanskými sbory po celé Evropě. V závěru svého působení chtěl farář Novák celý kostel nově opravit a předat svému nástupci. Podařilo se mu získat prostředky na opravu střechy, fasády kostela a hospodářské budovy. V letech 2000 až 2002 dostal kateřinický kostel novou červenou střechu a bílou fasádu. Dne 9. května 2001 zemřel. Bohuslav Novák působil v Kateřinicích plných 44 let.

Po odchodu pana faráře Nováka zůstal kateřinický sbor jeden rok bez faráře. Rok 2001 až 2002 administroval sbor Daniel Tomeš, farář z Hošťálkové.  Farář Novák odešel uprostřed rozdělaných prací na opravě kostela. Celou odpovědnost za dokončení oprav převzalo staršovstvo sboru. Opravy kostela i farního bytu se podařilo stihnout do září roku 2002, kdy si sbor chtěl připomenout 50. Výročí svého založení. Podařilo se také najít nového faráře. Již na konci roku 2001 přislíbil svou kandidaturu vikář Pavel Šebesta z Havířova, který v tu dobu absolvoval roční vikariát v Javorníku u Velké nad Veličkou.

Kateřinický sbor za působení faráře Pavla Šebesty (2002 – 2010)

Výroční sborové shromáždění konané v roce 2002 zvolilo vikáře Pavla Šebestu za svého kazatele.  Pavel Šebesta nastoupil do svého úřadu 1. srpna 2002 a hned se zapojil do organizování příprav na oslavy 50. výročí vzniku kateřinického sboru. Oslava 50. výročí založení sboru se konala 14. září 2002. V neděli 15. září pak proběhla slavnostní ordinace a instalace nového faráře.  Oslav se zúčastnilo téměř 400 lidí. Kateřinický sbor hostil mnoho zahraničních přátel sboru i kazatele z Německa a Nizozemska, a také bratry a sestry z celé naší republiky. Farář Šebesta působil v Kateřinicích do konce června 2010. V červeneci a srpnu 2010 administroval sbor bratr farář Petr Maláč z Hošťálkové.

Současnost sboru

Od 1. září 2010 je novým farářem sboru Miroslaw Jelinek. Dne 10. října 2010 byl  slavnostně instalován farářem sboru.

 

Dnes je:
Svátek má: